Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen tussen klant en coach/ therapeut.

Tarieven per 1 januari 2019

Intake/ kennismakingsgesprek max 1 uur. € 25,-
Neem bij twijfel altijd contact met mij op, zodat we samen kunnen kijken of ik wat voor je kan betekenen.

Paardencoaching 1,5 uur 
Pakket per sessie € 90,-
Los per sessie € 110,-

Lifecoaching 1 uur
Pakket per sessie € 70,-
Los per sessie € 85,-

EMDR 1 uur
Pakket per sessie € 70,-

WMO individuele ondersteuning
Wil je hier meer informatie over, stuur dan een mail.

Los is één-malig of minder dan 5 sessies.
Pakketprijzen worden gehanteerd bij een afname van minimaal 5 sessies of meer.
Pakketten kunnen samengesteld worden, waarbij alle combinaties mogelijk zijn; paardencoaching, lifecoaching en EMDR.

Let op de prijzen zijn exclusief 21% btw!!!

Neem bij twijfel altijd contact met mij op, zodat we samen kunnen kijken of ik wat voor je kan betekenen.

Ook in 2020 geef ik meerdere ( online) trainingen zoals de 3 maanden happy way training (vol) de afvallen met popcorn training ( start sept. 2019) etc. Deze zijn terug te vinden op de Facebook pagina of stuur mij een mail.

Betaling:
Betaling vindt direct plaats na iedere sessie in contanten of ter plaatse via bank/ iDeal of Tikkie, bij uitzondering kan daarvan afgeweken worden en een factuur worden meegegeven. 

Facturen van workshops en teamcoaching dienen uiterlijk 1 dag van tevoren te zijn voldaan per bank.

Facturen na de sessie dienen binnen 8 werkdagen te zijn voldaan.

Het uitblijven van betaling door de klant binnen 8 werkdagen zal worden aangemerkt als een schuld. Myimperium zal een rente van 2% per maand berekenen zolang de factuur nog openstaat. Ook zullen er €5,- administratiekosten in rekening worden gebracht bij het sturen van iedere betalingsherinnering. 

Is de factuur niet binnen 14 dagen na de betalingsherinnering voldaan, dan is Myimperium gerechtigd de zaak over te dragen aan derden, bijvoorbeeld een incassobureau. De gemaakte kosten daarvoor zijn voor de klant.

Bij betalingsachterstand is de coach/ therapeut gerechtigd om verdere behandeling op te schorten tot de klant aan zijn betalingsplicht heeft voldaan.

Zorgverzekering/ belastingdienst
Coaching wordt in Nederland door verzekeraars (nog) niet vergoed. Bij sommige verzekeraars kunt u de factuur (deels) vergoed krijgen onder de code voor alternatieve gezondheidszorg. Informeer ook eens bij uw werkgever. Als het goed met u gaat, zal dat ook doorwerken in uw functioneren, daarom zijn veel bedrijven bereid om uw behandeling deels of helemaal te betalen. Bent u zelfstandig ondernemer? De kosten voor uw behandeling kunt u zien als investering in persoonlijke ontwikkeling, dit zijn voor de belastingdienst kosten die u mag opvoeren. Ook workshops en teampaardencoaching zijn volgens de fiscus bedrijfskosten.

Verzuim:
Een afspraak afzeggen kan tot 24 uur van te voren altijd per mail of telefonisch. Dan wordt de afspraak kosteloos geannuleerd. Bij het te laat afzeggen of niet afmelden, zal Myimperium de gehele kosten van de sessie in rekening brengen.

Veiligheid:
De coach van Myimperium is opgeleid om sessies zo veilig mogelijk te laten verlopen. Daarnaast werkt Myimperium uitsluitend met brave paarden. Maar een paard is een dier en kan anders reageren dan verwacht. Daarom is het belangrijk om goed te luisteren naar de coach en zelf ook je eigen veiligheid te bewaken.

Klachten:
Ben je ergens niet tevreden over? Dat is vervelend. Meld dit dan schriftelijk via info@myimperium.nl. U krijgt altijd binnen 14 werkdagen een reactie. Uitgangspunt is altijd samen te kijken naar een goede oplossing.

Privacybeleid:

Myimperium, gevestigd aan Horloseweg 46 te Harderwijk is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Myimperium
Paardencoaching, life(online) coaching en EMDR therapie.
Horloseweg 46
3845 LA Harderwijk
www.myimperium.nl
Info@myimperium.nl
Jacqvandehoef@hotmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Myimperium verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/ of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de website van Myimperium aan te maken, in correspondentie en/ of telefonisch.
– Bankrekeningnummer enkel bij afname van een dienst of product bij Myimperium.

Bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/ of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@myimperium.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Myimperium verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling.
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder,
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten,
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken,
– Om goederen en diensten bij je af te leveren,
– Whatsapp ondersteuning tijdens een traject.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Myimperium bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • (Categorie) persoonsgegevens > 7 jaar > wettelijke bewaartermijn Belastingdienst
  • Personalia > 7 jaar > wettelijke bewaartermijn Belastingdienst
  • Adres > 7 jaar > wettelijke bewaartermijn Belastingdienst
  • Telefoonnummer > 7 jaar > wettelijke bewaartermijn Belastingdienst
  • E-mailadres > 7 jaar > wettelijke bewaartermijn Belastingdienst
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de website van Myimperium aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch > 7 jaar > wettelijke bewaartermijn Belastingdienst
  • Bankrekeningnummer enkel bij afname van een dienst of product bij Myimperium  > 7 jaar > wettelijke bewaartermijn Belastingdienst

Reacties website
Wanneer je een reactie achterlaat op de website van Myimperium dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd zijn op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data
Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Myimperium verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Myimperium blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Myimperium en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@myimperium.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Myimperium  wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Myimperium neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op info@myimperium.nl.