WMO ondersteuning

Binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, die in 2015 van kracht is gegaan, is de gemeente verantwoordelijk om mensen te ondersteunen, zo lang mogelijk thuis te wonen en zo zelfredzaam 
mogelijk te zijn in de maatschappij.

Voor deze mensen bied ik individuele ondersteuning. Het sleutelwoord hierin is samenwerking!
Vaak worden mensen al een tijdje begeleid door ambulante hulpverlening en wanneer Iemand vastloopt, in bijvoorbeeld complexe situaties, is het heel fijn zowel voor de cliënt als de professionaliteit van de begeleiding, dat ze gedragen worden op meerdere schouders!
Zo maak je dankbaar gebruik van de gedeelde kennis die de individuele begeleiding bezit en maak je de begeleiding voor de cliënt veel minder kwetsbaar.

Hoe?

Ik werk veel samen met PAW

Mijn voornaamste taken zijn individuele ondersteuning, mensen inzicht geven in eigen handelen, doorbreken van vastlopende destructieve situaties, psychoeducatie en psychosociale ondersteuning in de breedste zin van het woord. Hierbij zet ik praktische tools in waar iemand direct het verschil mee kan maken.

Ik vind de samenwerking maar ook de ondersteuning van deze cliënten fantastisch om te doen. 

Wil je hier meer informatie over, stuur dan een mail.